Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg

Formål: Istandsetting av fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå.

Søknadsfrist: 1. november 2020.

For mer informasjon, kontakt Innlandet Kulturarv eller bygningsvernrådgiverne ved museene (for kommunene i tidligere Oppland).

Mer informasjon kommer.

Til toppen