Støtteordning for reiselivsprosjekter 2024

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser.
S
øknadsfrist: Løpende

Hva kan du søke om støtte til?

Norges og Innlandets forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra mot dette målet.

Søknaden må også beskrive hvordan og hvilke bærekraftsmål prosjektet skal ivareta.

Som søker må du vise til at dere har kapasitet nok til å gjennomføre prosjektet og at det er forankret hos samarbeidspartnerne.

Hva støttes ikke?

  • Fysiske investeringer støttes som hovedregel ikke.
  • Ordinær drift støttes ikke.
  • Salgsutløsende markedstiltak og booking støttes ikke.

Krav til søknaden

Dette må være med i søknaden:

  • Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson
  • Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet
  • Beskrivelse av tiltaket: Målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter
  • Fylkeskommunen skal synliggjøres som bidragsyter til prosjektet

Du søker via regionalforvaltning.no

 

Tildelinger reiseliv