Innlandet fylkeskommunes kulturpris - Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommunes kulturpris

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

Fristen for å foreslå kandidater for 2022 gikk ut 1. september. 

Kulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.

Kriterier

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

  • representere et miljø som gleder og inspirerer andre aktører i Innlandet.
  • være en ambassadør på vegne av fylket.
  • ha skapt synlige resultater.
  • ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Juryen skal også vurdere de nominerte opp mot Innlandsstrategien som bygger på
FNs 17 bærekraftsmål og fylkeskommunens kulturstrategi.

Jury

Hovedutvalg for kultur er jury for kulturprisen, med utvalgsleder som juryleder.

Prisen deles ut i forbindelse med et passende arrangement.

Til toppen