Grønn framtid - Innlandet fylkeskommune

Grønn framtid

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfristen er gått ut. Dersom det blir flere søknadsrunder: Søknader skal legges inn i regionalforvaltning.no.
NB! Ordninga gjelder foreløpig bare tidligere Oppland fylke.

Søk om midler for å ta steget videre!

Gjennom satsinga "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling" satte Oppland fylkeskommune av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 15 millioner kroner seinere. Det står igjen midler på ordninga, og personer og bedrifter i tidligere Oppland kan søke om tilskudd.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av prosjekter. Ordninga har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordninga skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsettingene i vurderinga av søknadene. 

Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Les kriteriene for ordninga nøye før du logger deg inn.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er:

  • Ikke fastsatt ennå. Det kom inn svært mange søknader til fristen 15. februar, og det må avklares om det blir tilgjengelige midler til en søknadsfrist til

Vi står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort, og tida er knapp.

Det gir muligheter

Muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

Fylkeskommunen ønsker å være i front i denne omstillinga

Vi tar mål av oss om å bli klimanøytrale allerede i 2025. Vi skal øke den bærekraftige verdiskapinga. Da må vi ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn, og der vi kan gjøre en forskjell.  

Totalt 50 millioner kroner

For å stimulere til omstillinga vi skal gjennom er det satt av 50 millioner kroner. Vi vil gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i (tidligere) Oppland sitter på.

Vil din bedrift ta steget videre?

Private bedrifter kan søke om midler til bærekraftig videreutvikling.

Har du en god idé?

Privatpersoner kan få inntil 250 000 kroner for å utvikle en god grønn idé.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Torunn Kornstad, rådgiver

Tlf: 482 28 291
E-post: torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no

Anne Marie Sveipe, rådgiver

Tlf.: 957 96 280

E-post: anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no 

For spørsmål om utbetalinger, kontakt

Randi Skaaraaen, rådgiver

Tlf: 482 73 980
E-post: randi.skaaraaen@innlandetfylke.no 

Mer informasjon

Alle søknader skal sendes via søknadsportalen regionalforvaltning.no

Det kan søkes om støtte til idéutvikling med maksimalt kr 250.000, og til prosjektutvikling for videreutvikling og testing av løsninger i markedet.

Det ytes ikke støtte til investeringsprosjekter og ordinær drift.

Tildelinger

Til toppen