Grønn framtid - Innlandet fylkeskommune

Grønn framtid

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 15. oktober 2020.
NB! Ordninga gjelder foreløpig bare tidligere Oppland

Søk om midler for å ta steget videre!

Gjennom satsinga "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling" satte Oppland fylkeskommune av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018. Det står igjen midler på ordninga, og personer og bedrifter i tidligere Oppland kan søke om tilskudd.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av prosjekter. Ordninga har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordninga skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsettingene i vurderinga av søknaden. 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er:

  • 15. oktober 2020.

Vi står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort, og tida er knapp.

Det gir muligheter

Muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

Fylkeskommunen ønsker å være i front i denne omstillinga

Vi tar mål av oss om å bli klimanøytrale allerede i 2025. Vi skal øke den bærekraftige verdiskapinga. Da må vi ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn, og der vi kan gjøre en forskjell.  

Totalt 45 millioner kroner

For å stimulere til omstillinga vi skal gjennom er det satt av 45 millioner kroner. Vi vil gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i (tidligere) Oppland sitter på.

Vil din bedrift ta steget videre?

Private bedrifter kan søke om midler til bærekraftig næringsutvikling.

Har du en god idé?

Privatpersoner kan få inntil 250 000 kroner for å utvikle en god grønn idé.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Torunn Kornstad, rådgiver

tlf: 482 28 291
e-post: torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no

Mer informasjon

Se dokumentene for programsatsinga:

Informasjon om støtteordningen og søknadskriterier finner du på Regionalforvaltning.

Programsatsing, Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling

Tildelinger

Grønn framtid

Til toppen