Støtteordning for destinasjonsselskapene

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for helårs arbeidsplasser og økt verdiskaping i reiselivet innenfor en bærekraftig ramme.

Søknadsfristen er utløpt.

Destinasjonsselskapene kan søke om støtte til å gjennomføre fellesgodeoppgaver:

  • Analyse, marked og kundeinnsikt
  • Digital markedsføring og kommunikasjon
  • Innovasjon, omstilling og produktutvikling
  • Destinasjonsutvikling (besøksforvaltning, samarbeid om kunder og kapasitetsutnyttelse. Pakettering og synliggjøring av mangfoldet på reisemålet, kommunikasjon og transport)
  • Bidra til å fremme lokalmat på destinasjonen
  • Sertifisering og re-sertifisering som bærekraftig reisemål 

Vi gjør oppmerksom på at støtteordningen ikke omfatter tiltak der fylkeskommunen er inne med bidrag fra før.

Søknaden må inneholde detaljert kostnadsoversikt i henhold til oppgavene som skal gjennomføres.

 

Tildelinger reiseliv

Til toppen