Grønn framtid - Innlandet fylkeskommune

Grønn framtid

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 30. juni 2020.
NB! Ordningen gjelder foreløpig bare tidligere Oppland

Søk om midler for å ta steget videre!

Gjennom satsingen "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling" har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av prosjekter. Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsetningene i vurderingen av søknaden. 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er:

  • 30. juni 2020

Vi står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort og tiden er knapp.

Det gir muligheter

Muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

Oppland ønsker å være i front i denne omstillingen

Vi tar mål av oss om å bli klimanøytrale allerede i 2025. Vi skal øke den bærekraftige verdiskapingen. Da må vi ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.  

Totalt 45 millioner kroner

For å stimulere til omstillingen vi skal gjennom er det satt av 45 millioner kroner. Vi vil gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i Oppland sitter på.

Vil din bedrift ta steget videre?

Private bedrifter kan søke om midler til bærekraftig næringsutvikling.

Har du en god idé?

Privatpersoner kan få inntil 250 000 kroner for å utvikle en god grønn idé.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Gro Mette Garmo, rådgiver
Telefon: 995 70 542

Mer informasjon

Se dokumentene for programsatsingen:

Informasjon om støtteordningen og søknadskriterier finner du på Regionalforvaltning.

Programsatsing, Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling

Tildelinger

Grønn framtid

Til toppen