Grønn framtid - Innlandet fylkeskommune

Grønn framtid

Fylkestinget vedtok i april 2021 å opprette støtteordninga Grønn framtid Innlandet. Denne vil bli søkbar på slutten av året. Det blir ikke flere søknadsomganger for Grønn framtid Oppland.

Viktig informasjon

Søknadsfristen for Grønn framtid som bare gjaldt Oppland fylke er gått ut, og det blir ikke noen flere søknadsrunder.

Fylkestinget har satt av 12 mill. kroner til ei ny støtteordning "Grønn framtid Innlandet". Kriterier for denne er ikke vedtatt ennå, men vil bli vedtatt til høsten. Det arbeides for at ordninga skal bli søkbar i oktober/november.

Om Grønn framtid Oppland

Gjennom satsinga "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling" satte Oppland fylkeskommune av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 15 millioner kroner seinere. Nesten hele beløpet på 50 mill. kroner er nå tildelt grønne prosjekter, både til bedrifter og enkeltpersoner i tidligere Oppland.

Målet med ordninga var å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det ble også lagt vekt på at ordninga skulle stimulere til idéutvikling og innovasjon i vurderinga av søknadene.

Bakgrunnen for ordninga

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort, og tida er knapp.

Dette gir likevel muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og oppfølging av tildelte tilskudd fra Grønn framtid Oppland:

Torunn Kornstad, rådgiver

Tlf: 482 28 291
E-post: torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no

Anne Marie Sveipe, rådgiver

Tlf.: 957 96 280

E-post: anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no 

For spørsmål om utbetalinger, kontakt

Randi Skaaraaen, rådgiver

Tlf: 482 73 980
E-post: randi.skaaraaen@innlandetfylke.no 

 

Tildelinger fra Grønn framtid Oppland

Til toppen