Spørsmål og svar

Det er mange spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med ny skole- og tilbudsstruktur.  

Vi vet ikke hvordan endelig skolestruktur blir før vedtaket fattes av fylkestinget i oktober. Vi har derfor ikke svar på alt ennå.

Bakgrunn for prosessen

Elever og undervisning

Lang reiseveg eller bo på hybel

Skoler og ansatte

Bygninger og investeringer

Spørsmål fra politikerne

Fram til behandlingen i hovedutvalget torsdag, kan politikerne stille spørsmål knyttet til høringssaken om framtidig skole- og tilbudsstruktur. Fristen for spørsmål er tirsdag 23. april klokka 13.00. Administrasjonen svarer opp spørsmålene fortløpende.