Minoritetsspråklige elever

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Som minoritetsspråklig kan du ha rett til tilpasset opplæring.

I gjennomsnitt tar det 5–7 år å lære et nytt språk godt nok til å kunne delta aktivt i samfunnet. Vi kan legge til rette for at elever som holder på å lære seg norsk kan begynne på videregående opplæring.

I Innlandet ønsker vi at alle elever med sine ulike bakgrunner, unike kunnskap og ulike erfaringer skal bli en ressurs for seg selv/familien, skolen og lokalsamfunnet.

Rett til tilpasset videregående opplæring

Dersom du har bodd kort tid i Norge og synes det er vanskelig å følge ordinær undervisning på norsk kan du ha rett til følgende tilpassing i videregående opplæring:

  • Du kan ha rett til å bruke mer tid på opplæringen.
  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt norskopplæring og alternativ læreplan i norsk inntil du kan følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

Søknadsfrist 1. februar eller 1. mars

Er du mellom 16 og 24 år har du det vi kaller ungdomsrett i videregående opplæring og søker om skoleplass gjennom vigo.no.

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må du ha lovlig opphold i landet. Du må også ha vitnemål fra norsk grunnskole eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Spør en rådgiver ved skolen din om du skal søke 1. februar eller 1. mars.

Du skal søke innen 1. februar om du har:

  • kort botid i Norge
  • grunnskolevitnemål fra utlandet
  • grunnskolevitnemål fra Norge uten karaktervurdering i mer enn halvparten av fagene.

Du skal søke innen 1. mars om du har:

  • grunnskolevitnemål fra Norge med karaktervurdering i minst halvparten av fagene.

Voksne over 24 år

Er du voksen over 24 år kan du også ta videregående opplæring, men da er det andre regler for søking og inntak.

Tidligere Hedmark: Kontakt ditt lokale senter for voksnes læring

Tidligere Oppland: Kontakt ditt lokale karrieresenter for mer informasjon

Mer informasjon

Informasjon for minoritetsspråklige elever på vilbli.no

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige / kombinasjonsklasse