Retningslinjer for bruk av privat datamaskin

Disse retningslinjene gjelder for deg som har valgt å bruke privat bærbar datamaskin, i stedet for å disponere datamaskin fra Innlandet fylkeskommune høsten 2023.

Krav til datamaskinen 

Privat datamaskin skal ha spesifikasjoner som tilfredsstiller kravene for utdanningsprogrammet du skal begynne på. Skolen er behjelpelig med å sjekke at datamaskinen oppfyller kravene.

Du kan ikke bruke nettbrett eller Chromebook. Linux kan ikke benyttes som operativsystem. 

Krav til sikkerhet 

Du skal alltid holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for datamaskinens operativsystem og applikasjoner. Du kan be om veiledning i hvordan du gjør det. 

Tilgang til lisenser og programvare 

Du får gratis tilgang til nødvendig programvare, digitale læremidler og læringsressurser.

Når du slutter på skolen skal du avinstallere programvare du har fått tilgang til gjennom Innlandet fylkeskommune/skolen, med mindre noe annet er avtalt skriftlig. 

Bruk av datamaskinen 

Bruk av datamaskinen reguleres av denne avtalen og fylkeskommunal forskrift om ordensreglement for de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune. 

Ved mistanke om brudd på avtalens krav til sikkerhet eller brudd på informasjonssikkerheten, kan skolen nekte deg å bruke datamaskinen i skolens nettverk fram til saken er behandlet. Du må da inngå avtale med skolen om lån av datamaskin i denne perioden. 

Brudd på ordensreglementet kan føre til konsekvenser for halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd og eventuelt andre sanksjoner. Se ordensreglementet. 

Du er ansvarlig for at datamaskinen er i stand til at den kan brukes i opplæringen. Du må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på egen datamaskin. 

Vedlikehold, service og forsikring 

Du er ansvarlig for egen datamaskin og må selv sørge for nødvendig service og vedlikehold.


Slik velger du privat datamaskin