Spesifikasjoner og avtale for elev-PC 2022

Her finner du tekniske spesifikasjoner for elev-PC 2022, og avtalene for privat datamaskin og fylkeskommunal PC inngått høsten 2022.

Spesifikasjoner

Avtale for elev-PC 2022

Retningslinjer for privat datamaskin 2022

Gå til informasjon om årets elev-PC