Praksiskandidat (privatist)

Praksiskandidatordningen gjelder for deg som har lang og allsidig praksis i et lærefag. Du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve dersom du kan dokumentere fem års praksis og har betalt prøveavgift. Du melder deg opp i hjemfylket ditt.

  • Før du melder deg opp til fagprøve, må du ha bestått vg3-eksamen i lærefaget.
  • I noen lærefag (blant annet elektro og yrkessjåfør) er det flere krav til teori. Se under "Krav til teori".
  • Som praksiskandidat har du selv ansvar for at utgifter til lokaler, nødvendige råvarer og utstyr til prøven blir dekket.