Kurs for lærlinger og veiledere

Her finner du digitale og fysiske kurs for deg som er lærling og veileder. De digitale kursene består av seks filmer som ligger på YouTube. 

Fysiske kurs

Vi holder fysiske kurs i alle regioner i løpet av høsten 2023.

Se oversikten her

Hvorfor har vi laget kurset?

Innlandet fylkeskommune har laget et digitalt kurs for førsteårslærlinger og lærebedrifter. Kurset er et av tilbudene fylkeskommunen har til lærebedrifter og lærlinger, for å støtte opp om det viktige arbeidet som gjøres for å utdanne flere dyktige fagarbeidere i Innlandet.

Kurset er laget i samarbeid med lærlinger, nyutdannede fagarbeidere, instruktører/veiledere, opplæringskontor, lærebedrifter og prøvenemnder. 

Hvem bør ta kurset?

Det digitale lærlingkurset retter seg først og fremst mot førsteårslærlinger og deres veiledere. Vi oppfordrer også alle andre i bedriften som jobber sammen med lærlingen til å ta kurset. 

Som det blir sagt i en av filmene:

Det er jo hele bedriften som får lærling, ikke bare den som er faglig ansvarlig.

Hvorfor bør du ta kurset?

Det digitale lærlingkurset skal bidra til at lærlingene får en god oppstart i arbeidslivet. I tillegg skal lærlingene og veilederne få avklart forventninger og planlagt opplæringen sammen.

I kurset møter du ekte mennesker – lærlinger, instruktører og andre med erfaringer og tanker om det å være eller ha lærling. 

Hvordan er kurset lagt opp? 

Kurset gjennomføres med digitale kurs. Det digitale kurset består av seks filmer med ulike temaer. I tillegg er det mulig å delta på fysiske samlinger.

Hver film eller modul varer i 25–30 minutter. 

Temaer

  • Oppstart 
  • Arbeidsmiljø
  • Lærling – på vei til å bli fagarbeider
  • Livet og læretida
  • HMS
  • Dyktig lærling – god fagarbeider

Refleksjonsoppgaver

Modulene er varierte og belyser temaene fra ulike perspektiver. Det er viktig å reflektere over hvordan lærlinger og veiledere tenker hver for seg, og i samtale sette ord på hva som gir best opplæring.

Hver modul avsluttes med en oppgave som lærlingen og veilederen oppfordres til å løse sammen, gjerne i samtale med hverandre. 

Hvordan tar du kurset?

Kurset kan gjennomføres slik lærebedriften og lærlingen synes er best. Vi anbefaler at det går litt tid mellom hver modul.

Se én og én film og ta oppgavene sammen, eller samle lærlinger og veiledere og ta kurset sammen.

Veilederen må motivere

Veilederen har et overordnet ansvar for at lærlingen får kunnskap om kurset og å hjelpe lærlingen med å finne fram.

Det er viktig å få fram at lærlingen ikke skal sende inn svar på oppgavene, at det ikke er så mye rett og galt, men at kurset er et verktøy for å skape trygghet i den nye rollen som lærling/arbeidstaker. 

Det er derfor lurt at du som veileder har sett den første modulen i forkant, slik at du vet hvordan du kan motivere lærlingen til å ta kurset. 

Ta kurset her 

Modul 1: Oppstart 
Velkommen som lærling, tips og råd i starten av læretida

Modul 2: Arbeidsmiljø 
Godt arbeidsmiljø gir godt læringsmiljø

Modul 3: Lærling – på vei til å bli fagarbeider
Fakta om læretida. Hva er fag- og yrkesopplæring?

Modul 4: Livet og læretida
Livet og læretida, overgangen fra skoleelev til ung, voksen arbeidstaker

Modul 5: HMS
Helse, miljø og sikkerhet. Hva betyr det for deg?

Modul 6: Dyktig lærling – god fagarbeider
 Hvordan bli en god lærling? Hvordan får du en flink og fokusert lærling?

Oversikt over fysiske samlinger