Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen innebærer at du som har lang og allsidig praksis i et lærefag kan avlegge fagprøve. Du melder deg opp i hjemfylket ditt.

Krav for å melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat

  • Du må ha bestått Vg3-eksamen i lærefaget.
  • I noen lærefag er det flere krav. Se under fanen "Krav til teori".
  • Du må legge ved dokumentasjon på praksis. Gyldig dokumentasjon er tjenestebevis og attester fra arbeidsgiver. 
  • Du må ha betalt prøveavgiften og legge ved dokumentasjon på det.
  • Som praksiskandidat har du selv ansvar for at utgifter til lokaler, nødvendige råvarer og utstyr til prøven blir dekket.

Digitalt skjema

Gå til skjema for oppmelding til fagprøve for praksiskandidater

  • Du logger deg inn via ID-porten.
  • Du laster opp dokumentasjon som vedlegg i det digitale skjemaet.

Oppmelding og prøveavgift

Krav til praksis og dokumentasjon 

Krav til teori

Egne teorikrav i enkelte fag

I tillegg er det egne krav til teori for enkelte fag:

Les om fag-/og svennebrev