Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for ufaglærte voksne som ønsker å ta fagbrev i bedriften de jobber i.

Tidligere har du enten måttet fullført læretiden som lærling eller vært praksiskandidat, noe som krever fem års praksis i faget for å melde deg opp til fagprøven.

Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Hvorfor ta fagbrev på jobb?

 • Du er i jobb med vanlig lønn i hele læretiden.
 • Fagbrev på jobb gir deg kompetanseheving som gjør deg bedre i jobben din.
 • Norge trenger flere fagarbeidere.

Hvem passer ordningen for?

 • Fagbrev på jobb er for deg som har noe praksis i lærefaget, men trenger mer faglig veiledning og opplæring før du kan avlegge teorieksamen og fag-/ svenneprøve.
 • Målgruppen for fagbrev på jobb er voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. I særskilte tilfeller kan fylkeskommunen godkjenne kontrakt også for søkere som er under 25 år.
 • Du må være i et arbeidsforhold med den aktuelle lærebedriften, og lærebedriften må tilby minst 80 % stilling med ordinær lønn i hele læretiden.
 • Du må ha minst ett års praksis i lærefaget før læretiden starter. Praksis fra tidligere arbeidsforhold kan telle med i denne vurderingen.

Hvor lang læretid får du?

Det er din faglige kompetanse (realkompetanse) i det aktuelle lærefaget som avgjør hvor lang læretid du får. Hvor lang relevant praksis du har, vil også telle med når læretiden skal beregnes.

En kontrakt for fagbrev på jobb varer i minimum 12 måneder og i maksimum 36 måneder. I gjennomsnitt varer en kontrakt i 18 måneder.

Du skal inngå en kontrakt om fagbrev på jobb. Kontrakten inngås mellom deg, lærebedriften og fagopplæringsenheten i fylkeskommunen.

Hva kreves av deg?

Du må regne med egeninnsats.

Fagbrev på jobb stiller de samme kravene til kompetanse i lærefaget, til gjennomføring av obligatoriske eksamener og til gjennomføring av fag/-svenneprøver, som stilles til de som har vært lærlinger eller praksiskandidater.

Du må

 • søke om inntak til ordningen
 • få kartlagt hvilken kompetanse du allerede har i lærefaget
 • inngå lærekontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften
 • gjennomføre opplæringen etter din personlige opplæringsplan som bedriften utarbeider for deg
 • melde deg opp til obligatorisk teorieksamen(er)
 • gjennomføre fag/-svenneprøven

Du får fritak for fellesfagene i videregående opplæring.

Hva koster det å delta?

Hvis du ikke har rett til gratis videregående opplæring for voksne, må du dekke kostnaden til realkompetansevurdering selv, dersom det ikke dekkes av bedriften din eller andre. For mer informasjon, kontakt Karriere Innlandet i din region.

Det er ellers ingen kostnader for deg som deltar.

Slik går du fram for å søke

Ta kontakt med Karriere Innlandet i din region. Senteret vil avklare om denne ordningen kan benyttes i ditt tilfelle.

De vil eventuelt gjennomføre en kartlegging av din realkompetanse og skrive ut dokumentasjon som lærebedriften trenger for å lage en personlig opplæringsplan.

Hva kreves av bedriften?

 • Bedriften skal være godkjent lærebedrift på lik linje med bedrifter som tar inn lærlinger. Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriften.
 • Bedriften må tilby arbeidskontrakt med en stillingsstørrelse minimum 80 % i læretiden.
 • Bedriften må lage en personlig opplæringsplan basert på din realkompetanse, og gi opplæring i henhold til denne. Dette inkluderer eventuell eksamensforberedende opplæring. Dersom bedriften ønsker det, kan Karriere Innlandet bistå, mot avtalt kostnad.

Husk å melde kandidaten opp til fag-/svenneprøve minimum tre måneder før opplæringsperiodens utløp.

Opplæringstilskudd til bedriften

 • Bedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen de gir. 
 • For 2023 er tilskuddet på kr 5583,- per måned (basistilskudd II).
  Fra 1. januar 2024 er tilskuddet på kr 5728,- per måned (basistilskudd ||).

Flere veier fram til kontrakt

Normal prosess for å komme i gang med Fagbrev på jobb er at du tar kontakt med Karriere Innlandet. De vil veilede deg gjennom søknad og kompetansekartlegging.

Forenklet prosess

Det åpnes nå for at godkjente lærebedrifter selv kan søke om Fagbrev på jobb på vegne av den ansatte.

 1. Lærebedriften må først gjennomføre en kompetansekartlegging av kandidaten. 
 2. Deretter må lærebedriften sende inn utfylt søknadsskjema for fagbrev på jobb (PDF, 97 kB) og kartleggingsskjema med opplæringsplan (DOCX, 67 kB) til fagopplæringsenheten i fylkeskommunen.