Yrkesfagkoordinator

Alle videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram har egne yrkesfagkoordinatorer.

Yrkesfagkoordinatorene hjelper elevene i overgangen mellom Vg2 i skole og læreplass i bedrift.

Yrkesfagkoordinatorene har også et ansvar for tilbudet om alternativt Vg3 for søkere som ikke får læreplass. Her samarbeider de med lokalt næringsliv om etablering av praksisplasser og rekruttering av nye læreplasser.

Yrkesfagkoordinatorer i Innlandet