Mobbing - Innlandet fylkeskommune

Mobbing

Alle lærlinger og lærekandidater skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø uten mobbing.

Verktøy for lærebedrifter

Illustrasjonsbilde ungdom - Klikk for stort bilde Mostphotos Mobbing kan være svært alvorlig for den det gjelder. Mobbing er et samfunnsansvar, og må aldri overlates den enkelte alene.

Alle ansatte har ansvar for å gripe inn og varsle hvis de blir kjent med at mobbing skjer. Lærebedriften har plikt til å skape et godt arbeids- og læremiljø.

Denne veilederen beskriver hva du som ansatt kan gjøre ved mobbing, og hva du og dine kolleger kan gjøre for å forebygge mobbing.

Når vi videre skriver lærling, mener vi både lærlinger og lærekandidater.

Akutt fase

Forebyggende fase

Til toppen