Våg å bry deg

Hvis du trenger noen å snakke med, så snakk med en voksen du stoler på. Det kan være familie, en lærer, veileder eller helsesykepleier.

Hvis du ønsker å være anonym, kan du ringe, maile eller chatte på:

De har døgnåpent.