Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten kan hjelpe deg. Vi er til stede på alle de videregående skolene i Innlandet.

Hjelper deg å fullføre

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom til og med 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring eller arbeid. 

Opplæringen og tiltak skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg hvis du:

  • ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • har mistet opplæringsretten din som følge av bortvisning eller heving av lærekontrakten

Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Oversikt over rådgivere/veiledere i Oppfølgingstjenesten

OT-rådgivere i Innlandet
Kommune Navn på OT-rådgiver
Alvdal Regina Sankar-Øyan
Dovre Morten Sletten
Eidskog Mads Holth
Elverum Dag Einar Storlykken
Engerdal Marita Runeberg
Etnedal Bård Einar Bråten Høston
Folldal Regina Sankar-Øyan
Gausdal Espen Larsen
Gjøvik Mona Beathe Stanes
Gran Inger Lise Schjerven
Grue Else Marie Fleischer
Hamar Anne Sofie Søgård
Kongsvinger Mads Holth
Lesja Morten Sletten
Lillehammer Espen Larsen
Lom Morten Sletten
Løten Dag Einar Storlykken
Nord-Aurdal Bård Einar Bråten Høston
Nord-Fron Per Ivar Holten
Nord-Odal Therese Bakketun 
Nordre Land Nina Thomlevold
Os Regina Sankar-Øyan
Rendalen Regina Sankar-Øyan
Ringebu Per Ivar Holten
Ringsaker Øystein Granbu Lien
Sel Morten Sletten
Skjåk Morten Sletten
Stange Sjur Johannes Alhaug
Stor-Elvdal Øystein Granbu Lien
Søndre Land Nina Thomlevold
Sør-Aurdal Bård Einar Bråten Høston
Sør-Fron Per Ivar Holten
Sør-Odal Therese Bakketun 
Tolga Regina Sankar-Øyan
Trysil Marita Runeberg
Tynset Regina Sankar-Øyan
Vang Bård Einar Bråten Høston
Vestre Slidre Bård Einar Bråten Høston
Vestre Toten Torild Svendsen
Vågå Morten Sletten
Våler Else Marie Fleischer
Østre Toten Vivian Hansen Holm
Øyer Espen Larsen
Øystre Slidre Bård Einar Bråten Høston
Åmot Dag Einar Storlykken
Åsnes Else Marie Fleischer