Eksamen for privatister

Har du behov for å forbedre en karakter eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

Privatister som hadde eksamen 22. mai får gratis eksamen til høsten

Utdanningsdirektoratet har nå bestemt at privatister som ble berørt av innloggingsproblemene 22. mai 2023 får dekket ny eksamen til høsten uten å måtte søke om annullering hvis de ønsker det. Ordningen gjelder alle fag med eksamen 22. mai og for den fagkoden som privatisten var meldt opp i.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside

Videre behandling

Fellessensur er 19.–21. juni. I løpet av uke 25 skal du derfor finne karakteren på besvarelsen din i privatistportalen https://privatist.inschool.visma.no

Når sensuren foreligger i alle fag som hadde eksamen 22. mai, vil vi sende ut en SMS til de aktuelle privatistene om hvordan man skal forholde seg videre hvis man ønsker ny eksamen til høsten.

Saken oppdateres etter fellessensur.

 Oppmelding til privatisteksamen

 Eksamensdato

 Forberedelser

Retningslinjer for privatisteksamen

Søknader

Etter eksamen

Som privatist er det viktig at du:

  • gjør deg kjent med innholdet i veiledningen som ligger lenger ned på denne siden
  • vet at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt i Visma in School
  • ikke melder deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag
  • vet at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget
  • gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen
  • tar med gyldig legitimasjon på eksamensdagen – pass, førerkort eller bankkort med bilde
  • vet at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.