Eksamen for privatister - Innlandet fylkeskommune

Viktig informasjon til privatister

Privatisteksamen gjennomføres nå som normalt. Smittevernveilederen for privatister skal kun tas i bruk i eventuelt beredskapsarbeid dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Se oppdatert smittevernveileder ved privatisteksamen

 

Følg med på denne siden for å holde deg oppdatert om endringer

Innlandet har innført nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool. Samtidig innføres fagfornyelsen med gradvis innføring av nye læreplaner. Systemet er stadig under utvikling nasjonalt, og dette kan påvirke rutinene for privatisteksamen.

Eksamen for privatister

På eksamen får du testet kunnskapen om alt du har lært, skriftlig, muntlig eller praktisk.

Som privatist er det viktig at du:

  • gjør deg kjent med innholdet i veiledningen som ligger lenger ned på denne siden
  • vet at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt i Visma in School
  • ikke melder deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag
  • vet at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget
  • gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen
  • tar med gyldig legitimasjon på eksamensdagen – pass, førerkort eller bankkort med bilde
  • vet at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Smittevern ved eksamen

Smittevernveileder ved privatisteksamen

 

Til toppen