Lokal mobilisering mot doping

Arbeidet mot doping er en viktig samfunnsoppgave. Innlandet fylkeskommune arbeider med dette i satsningen «Lokal mobilisering mot doping».

Samarbeider med Antidoping Norge

Innlandet fylkeskommune og stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) samarbeider for å mobilisere unge mot doping.

Samarbeidet setter fokus på doping som et samfunnsproblem og rettes mot videregående opplæring, folkehelse og idretten. Det er også et mål å inkludere forebygging mot doping i kommunene i fylket.

Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom fylkeskommunene og ADNO, drives et helhetlig antidopingarbeid som inkluderer planarbeid, forebygging og kompetanseheving.

Målet er nulltoleranse blant unge

Hovedmålet er å gi unge mennesker tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer.

På denne måten ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk.

Styringsgruppe for Lokal mobilisering mot doping i Innlandet

  • Jørgen Richenberg, Skoleutvikling, Innlandet fylkeskommune
  • Ingeborg Lunde, Regional planlegging, analyse og koordinering, Innlandet fylkeskommune
  • Sissel Løkra, Kommunal veiledning (folkehelse), Innlandet fylkeskommune
  • Kjersti Rønning Huber, Kultur/Idrett, Innlandet fylkeskommune
  • Tuva Nylund Larsen, Ungdommens fylkesting, Innlandet fylkeskommune
  • Inger Christine Krath Hansen, fagrådgiver forebygging og folkehelse, Antidoping Norge
  • Bo Lindblad, fylkeskoordinator, Antidoping Norge
  • Fedza Rizvic, Innlandet politidistrikt

Kontaktperson:

E-post: bo.lindblad@antidoping.no

Mer informasjon

Les mer om lokal mobilisering mot doping.