Lokal mobilisering mot doping - Innlandet fylkeskommune

Lokal mobilisering mot doping

Arbeidet mot doping er en viktig samfunnsoppgave. Innlandet fylkeskommune arbeider med dette i satsningen «Lokal mobilisering mot doping».

Samarbeider med Antidoping Norge

Innlandet fylkeskommune og stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) samarbeider for å mobilisere unge mot doping.

Samarbeidet setter fokus på doping som et samfunnsproblem og rettes mot videregående opplæring, folkehelse og idretten. Det er også et mål å inkludere forebygging mot doping i kommunene i fylket.

Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom fylkeskommunene og ADNO, drives et helhetlig antidopingarbeid som inkluderer planarbeid, forebygging og kompetanseheving.

Målet er nulltoleranse blant unge

Hovedmålet er å gi unge mennesker tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer.

På denne måten ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, og forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.

Styringsgruppe for Lokal mobilisering mot doping i Innlandet

  • Ingrid Lauvdal, Kompetanse og tannhelse, Innlandet fylkeskommune
  • Ingeborg Lunde, Regional planlegging, analyse og koordinering, Innlandet fylkeskommune
  • Sissel Løkra, Kommunal veiledning (folkehelse), Innlandet fylkeskommune
  • Kjersti Rønning Huber, Kultur/Idrett, Innlandet fylkeskommune
  • Fredrik Lauritzen, avdelingsleder Forebygging og folkehelse, Antidoping Norge
  • Bo Lindblad, fylkeskoordinator, Antidoping Norge

Kontaktperson:

E-post: bo.lindblad@antidoping.no

Mer informasjon

Les mer om lokal mobilisering mot doping. 

Til toppen