Fiskesprell

I samarbeid med Norges Sjømatråd, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet,  arrangerer vi Fiskesprellkurs for ansatte i barnehager og SFO og elever ved BUA-linjer (barne- og ungdomsarbeider) på videregående skoler. Målet er å få barn og unge til å spise mer sjømat. 

Kursene er et bidrag til å følge opp myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og skolen: 

Helsedirektoratet - Mat og måltider i skolen

Hva er Fiskesprell?

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Vi arrangerer Fiskesprellkurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge.

Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis. Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis heldags Fiskesprellkurs for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Ordinære heldags Fiskesprellkurs

Våre dyktige kursholdere gir en teoretisk gjennomgang av tema knyttet til barns kosthold og viktigheten av at barn spiser nok sjømat. Den praktiske delen består av matlaging enten innendørs eller tilpasset til tur. Under veiledning av våre dyktige kursholdere gir vi deg en innføring i hvordan du kan tilberede velsmakende sjømatretter basert på ferske sjømatråvarer og deilig tilbehør. Dette vet vi at barna liker! Kursene er for ansatte, og det inviteres til kurs i hele fylket.

Få Fiskesprell på besøk i din barnehage!

«Årspakke fiskesprell» er et nytt kurstilbud i 2021. Årspakken består av et todelt kurs, hvor målet er å løfte barnehagenes kompetanse og gi inspirasjon til å spre sjømatglede og bidra til at barn spiser mer sjømat. Alle ansatte i barnehagen samles først til et felles teorikurs, hvor vi viser dere hvordan dere kan legge et godt grunnlag for arbeidet med måltidsglede og sunne matvaner i barnehagen. I den praktiske delen av kurset kommer kursholder til barnehagen og lager mat sammen med en gruppe voksne og barn. Det legges vekt på å skape en god dialog med barna gjennom en samlingsstund innledningsvis, praktisk matlaging og felles måltid til hele barnehagen med for- og etterarbeid. Barna medvirker under hele prosessen, fra råvare til ferdig resultat. Kursene gjennomføres innenfor barnehagens åpningstider sammen med barnehagens ansatte og barn. Det er helt gratis å delta på kursene. Ta kontakt for mer informasjon.

Andre tilbud fra Fiskesprell: 

For mer informasjon: Fiskesprell.no

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.