Fiskesprell - Innlandet fylkeskommune

Fiskesprell

I samarbeid med Norsk Sjømatråd arrangerer vi Fiskesprellkurs for ansatte i barnehager og SFO og elever ved BUA-linjer (barne- og ungdomsarbeider) på videregående skoler i. Målet er å få barn og unge til å spise mer sjømat.

Hva er Fiskesprell?

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Vi arrangerer Fiskesprellkurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge.

Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • lærere i mat og helse i grunnskolen
  • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Andre tilbud fra Fiskesprell: 

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.
Til toppen