4. God utdanning

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 4 har som mål å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Kunnskap er nøkkelen til framtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet og utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

I dag går nesten alle barn og unge i Norge på skolen, og i verden går veldig mange flere på skole enn for bare få tiår siden. Utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre god utdanning i Norge.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Mål 4 i Innlandet 

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 4 i Innlandet:

 

 

 

 

 

 

 

 

I rapporten under finner du tall for unge som er uten for arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak:

 

I rapporten om likestilling finner du spørsmål som angår likestilling i utdanning: 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.