3. God helse og livskvalitet

FNs bærekraftsmål 3 - god helse og livskvalitet - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

Den generelle helsen til nordmenn er god. Forventet levealder i Innlandet er nesten 83 år for kvinner og 80 år for menn. Norge har litt høyere forventet levealder enn andre land i Norden.

Det norske helsesystemet gir et godt tilbud til befolkningen. Helsetjenestene som gis, også tannhelsetjenester, skal være tilgjengelige for folk uavhengig av hvor de bor. Det kan være nødvendig å sentralisere noen helsetjenestetilbud for å sikre tilgang på tjenester av god kvalitet fra helsepersonell med riktig kompetanse.  

Mål 3 i Innlandet 

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

I folkehelseoversikten for Innlandet finner du ytterligere informasjon om helsetilstanden i befolkningen: Folkehelseoversikten

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 3 i Innlandet:

 

 

 

I rapporten om levevaner finner du tall om røyke- og snusvaner:

 

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet har flere spørsmål om temaet helse: 

 

 

 

 

 

 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.