12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Ingen - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 12 har som mål å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel blir en tredjedel av maten som produseres kastet rett i søpla.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

For å oppnå økonomisk vekst og bærekraftig utvikling må vi endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser på. Innlandet har store muligheter i en grønn framtid fordi vi har et stort arsenal av fornybare naturressurser. 

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

I tida framover må vi legge større vekt på bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursene når vi skal utvikle regionen vår.