1. Utrydde fattigdom

FNs bærekraftsmål 1-utrydde fattigdom - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

I 1990 levde 36 % av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag lever rundt 8,6 % under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar om dagen. Til tross for dette er verden ikke i rute for å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

Hvordan skal vi nå målet? For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. 

Mål 1 i Innlandet 

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Sosioøkonomiske forskjeller

Utenforskap og uhelse

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 1 i Innlandet:

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet har et spørsmål om økonomi i husholdningene under temaet “oppvekst- og levekårsforhold”:

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Sirkel med farger fra FNs bærkraftsmål - Klikk for stort bilde FN