Samarbeid og nettverk - Innlandet fylkeskommune

Samarbeid og nettverk

Innlandet fylkeskommune er aktiv medlem i mange internasjonale organisasjoner og nettverk. Her møter vi andre aktører med mange av de samme utfordringene som Innlandet har. 

Den europeiske politikken er også viktig for utviklinga i Innlandet, og vi er derfor medlem i flere europeiske organisasjoner.

Deltakelsen i organisasjonene skal gi både kompetanseheving, økt gjennomslagskraft overfor nasjonale og europeiske myndigheter, og danne grunnlag for målretta prosjektarbeid.

Du kan lese mer om organisasjonene her:

Til toppen