Internasjonale prosjekter

Innlandet fylkeskommune deltar i mange internasjonale prosjekter. Temaene er svært forskjellige, og omfatter alt fra kollektivtrafikk til bioøkonomi, reiseliv, reduksjon av flomskader med mer.

I prosjektene samarbeider vi både med europeiske regioner og regionale aktører i Innlandet. Slik kopler vi relevante satsinger og problemstillinger med spennende kompetansemiljøer og partnere i Europa.

Her kan du lese mer om de forskjellige prosjektene Innlandet deltar i:

Internasjonale prosjekter