Fotosamling - vanlige detektorfunn i Innlandet

Før du søker etter oldsaker med metalldetektor, bør du vite hvordan de vanligste gjenstandene ser ut. Se bilder her.  

Stenberg gård - helt unikt i nasjonal sammenheng

Gården på Toten har et av landets mest urørte hageanlegg og utstråler status og velstand. Nå skal alt fredes.

Tilskudd til kulturminner

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler til blant annet privateide fredete bygninger og fartøyvern.

Offerplasser i myr - vi trenger din hjelp

Innlandet har en unik samling av offerplasser i myr fra jernalderen. Vi trenger din hjelp til å identifisere flere.  

Slepebåten T/B Rond er nå vernet

Etter lang tjeneste som slepebåt og til frakt og tømmerfløting er fartøyet T/B Rond nå vernet.

20,5 mill. til freda bygninger i Innlandet

Eiere av freda bygninger i privat eie får 20,5 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren i år.

Kulturarv ble ressurs for lokalsamfunn

Kan kulturarv mobilisere til felles innsats om lokal utvikling? Ja - viser byggingen av Skolmen bru over Dokkajuvet.

Nekrolog for en gravhaug

Kulturarv har undersøkt den store haugen på Elvsholmen, og melder med sorg at det ikke er en gravhaug.  

En flik av vikingtiden på kunstutstilling

Hva gjør en stokk fra kongens brønn på Åker gård på utstilling? Kulturarv dro til Kunstbanken i Hamar.

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.