Brearkeologi

Brearkeologi er innsamling, sikring og kunnskap om funnene fra isen. 

Historien smelter fram

I mange isbreer og snøfonner er det bevart spor etter eldgammel menneskelig materiell kultur. På grunn av raske klimaendringer smelter nå et stort antall gjenstander frem fra isen ulike steder i verden. 

Innlandet fylkeskommune har et pågående brearkeologisk sikringsprogram i høyfjellet hvor det er samlet inn om lag 3500 funn fra 55 ulike funnsteder.

Mange funn i Innlandet fylke

Over halvparten av verdens brearkeologiske funn er funnet i Innlandet fylke. Gjenstandene knytter seg primært til jakt/fangst og transport. Det eldste funnet er et 6000 år gammelt pileskaft.

Mange av funnene fra isbreene i Innlandet er stilt ut på Norsk fjellsenter i Lom.

Se og lær mer om brearkeologi