Om prosjektet

Prosjektet skal gi økt kompetanse rundt klimavennlige byggeprosesser, for å sørge for at det bygges mer klimavennlig i Innlandet.

Fakta om prosjekt Klimavennlige bygg Innlandet

Logo for prosjektet Klimavennlige bygg Innlandet - Klikk for stort bilde

Prosjekt Klimavennlige bygg Innlandet er en offentlig anskaffelse fra Innlandet fylkeskommune.

 • Mål: 
  Sørge for at det bygges mer klimavennlig i Innlandet
 • Finansiering: 
  Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge
 • Prosjektledelse: 
  Konsortium av Norwegian Wood Cluster, Civitas og Norconsult. 
  Se våre kontaktpersoner
 • Varighet: 
  Februar 2023–februar 2026

Mer kompetanse og tydeligere regler

Prosjektet har gjennomført intervjuer med en rekke aktører i byggebransjen i Innlandet. Kartleggingen viser at kompetanse om å bygge klimavennlig er etterlyst i bransjen, og at det er behov for tydeligere krav og regler.

Kurs og samlinger

I 2024 og 2025 vil prosjektet invitere til en rekke samlinger, kurs og befaringer for å belyse aktuelle tema. Her ønsker vi å nå frem til byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere, byggevareprodusenter og byggevareleverandører. 

Eksempler på tema er: klimagassberegninger, rehabilitering og ombruk, mål, krav og regelverk, sertifiseringsordninger, klimavennlig materialbruk, entrepriseformer og finansiering. 

Se arrangementskalenderen

Klimavennlig bygg - Evenstad - Klikk for stort bildeCampus Evenstad, Høgskolen i Innlandet Ola Roald Arkitekter