Få informasjon om webinarer og aktiviteter

I  2024 og 2025 vil vi invitere til samlinger, kurs og befaringer for å belyse aktuelle tema innenfor klimavennlig bygging. 

Aktivitetene er rettet mot byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere, byggevareprodusenter og byggevareleverandører.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Klimavennlige bygg Innlandet

Prosjektet skal gi økt kompetanse rundt klimavennlige byggeprosesser, for å sørge for at det bygges mer klimavennlig i Innlandet. 

Les mer om prosjektet

Til toppen