Klimapartnere Innlandet

Klimapartnere er et partnerskap for grønn næringsutvikling, for akademia og offentlige og private virksomheter. 

- Klimapartnere skal skape gode og effektive møteplasser for å dele kunnskap og erfaringer. Nettverket er i stor utvikling nasjonalt og vi satser på å rekruttere flere partnere og skape mer trøkk også i Innlandet fremover, sier prosjektleder Amund Hagen Kristiansen. - Klikk for stort bilde- Klimapartnere skal skape gode og effektive møteplasser for å dele kunnskap og erfaringer. Nettverket er i stor utvikling nasjonalt og vi satser på å rekruttere flere partnere og skape mer trøkk også i Innlandet fremover, sier prosjektleder Amund Hagen Kristiansen. Amund Hagen Kristiansen Klimapartnere Innlandet er del av et nasjonalt Klimapartner-nettverk, som har egne prosjektledere i hvert fylke og til sammen 400 partnere spredt over hele landet. Nettverket skal, gjennom samhandling og dialog, fremme klimavennlige løsninger som bidrar til næringsutvikling og reduksjon av klimagasser. Ambisjonen er å skape nye løsninger og nye samarbeid.

Store muligheter i Innlandet

- Innlandet har blitt et storfylke med noen av landets viktigste naturressurser. Landbruket og de store skogene på Innlandet gir muligheter for mer innovasjon og næringsutvikling mot en grønnere fremtid. Vi har potensiale for mer solenergi og bioenergi og kan utvikle nye løsninger vi kanskje ikke kjenner til i dag, sider prosjektleder Amund Hagen Kristiansen.

Gjennom bredt samarbeid på tvers av sektorer kan Klimapartnere Innlandet bli en viktig arena for å styrke grønn næringsutvikling og samle aktører som kan ha nytte av tettere samarbeid og deling av kunnskap.

Klimapartnere Innlandet ble etablert høsten 2020. Nettverket administreres av Innlandet fylkeskommune. Klimapartnere skal være et nettverk i skjæringspunktet mellom private og offentlige aktører, og jobber for å skape mer samarbeid på tvers av sektorer og mellom offentlige og private virksomheter og akademia.

Gå til nettsiden til Klimapartnere

Vil du være med?

Ønsker du at virksomheten din skal være en spydspiss innen grønn omstilling, samfunns- og næringsutvikling? Eller kjenner du til en virksomhet som bør være med i vårt nettverk? Kontakt prosjektleder på telefon eller e-post.