Seksjon Idrett og friluftsliv

Seksjon for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Innlandet tilhører kulturavdelingen med kontorsted på Lillehammer.

Kari Nilssen leder seksjonen. Rådgiverne har hver sine ansvarsområder:

Kari Nilssen

Seksjonssjef

E-post: kari.nilssen@innlandetfylke.no

Mobil: 480 74 327
 

Ansvarsområder

 • Ledelse, økonomi, planarbeid
 • Friluftsliv, inkludert høring av planer
 • Søknadsbehandling spillemidler
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer

Tuva Eiklid

Rådgiver

E-post: 
tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no

Mobil: 992 73 740
 

Ansvarsområder

 • Friluftsliv – inkludert høring av planer
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
 • Dagsturhytta
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer
 • Søknadsbehandling spillemidler

Lars Gotaas

Rådgiver

E-post: lars.gotaas@innlandetfylke.no

Mobil: 411 06 913
 

Ansvarsområder

 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Ro- og padleleden
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kjersti Rønning Huber

Rådgiver

E-post: 
kjersti.ronning.huber@innlandetfylke.no

Mobil: 948 11 726
 

Ansvarsområder

 • Kompetanse- og nettverksarbeid
 • Arrangementsutvikling
 • Friluftsliv-søknadsbehandling

Per Lind Madsen

Rådgiver

E-post: per.madsen@innlandetfylke.no

Mobil: 915 77 969
 

Ansvarsområder

 • Kompetansearbeid 
 • Arrangementsutvikling
 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Ro- og padleleden
 • E-sport/dataspill

Ingeborg Lunde

Rådgiver (25 % stilling)

E-post: ingeborg.lunde@innlandetfylke.no

Mobil: 992 79 018
 

Ansvarsområder

 • Plan for friluftslivets ferdselsårer 
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 • Myke trafikanter
Til toppen