Seksjon Idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune

Seksjon Idrett og friluftsliv

Seksjon for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Innlandet tilhører kulturavdelingen med kontorsted på Lillehammer.

Kari Nilssen leder seksjonen. Rådgiverne har hver sine ansvarsområder:

Navn

Ansvarsområder

Kari Nilssen
seksjonssjef

Mobil 480 74 327

 • Ledelse, økonomi, planarbeid
 • Friluftsliv, inkl. høring planer
 • Søknadsbehandling spillemidler
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer

Tuva Marie Eiklid
rådgiver

Mobil 992 73 740

 • Friluftsliv– inkl. høring planer
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
 • Dagsturhytta
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer
 • Søknadsbehandling spillemidler

Lars Gotaas
rådgiver

Mobil 411 06 913

 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Ro- og padleleden
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kjersti Rønning Huber 
rådgiver

Mobil 948 11 726

 • Kompetanse- og nettverksarbeid
 • Arrangementsutvikling
 • Friluftsliv-søknadsbehandling

Per Lind Madsen
rådgiver

Mobil 915 77 969

 • Kompetansearbeid 
 • Arrangementsutvikling
 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Ro- og padleleden
 • E-sport/dataspill

Ingeborg Lunde 
rådgiver (25 % stilling) 

Mobil 992 79018
permisjon til 08.04.2022

 • Plan for friluftslivets ferdselsårer 
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 • Myke trafikanter
Til toppen