Seksjon Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Seksjon for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Innlandet tilhører kulturavdelingen med kontorsted på Lillehammer.

Ragnhild Sveen

Leder for seksjonen

E-post: ragnhild.sveen@innlandetfylke.no

Mobil: 976 76 098

Ragnhild Sveen - Klikk for stort bilde

Tuva Eiklid

Seniorrådgiver

E-post: 
tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no

Mobil: 992 73 740
 

Ansvarsområder

 • Friluftsliv – inkludert høring av planer
 • Dagsturhytta
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer
 • Søknadsbehandling spillemidler

Lars Gotaas

Seniorrådgiver

E-post: lars.gotaas@innlandetfylke.no

Mobil: 411 06 913
 

Ansvarsområder

 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Kompetanse spillemidler 
 • Ro og padleled

Kjersti Rønning Huber

Seniorrådgiver

E-post: 
kjersti.ronning.huber@innlandetfylke.no

Mobil: 948 11 726
 

Ansvarsområder

 • Kompetanse- og nettverksarbeid
 • Arrangementsutvikling
 • Friluftsliv-søknadsbehandling
 • Store arrangement idrett

Per Lind Madsen

Seniorrådgiver

E-post: per.madsen@innlandetfylke.no

Mobil: 915 77 969
 

Ansvarsområder

 • Kompetansearbeid 
 • Arrangementsutvikling
 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Ro- og padleleden
 • Store arrangement idrett 
 • Utviklingsarbeid e-sport

Ingeborg Lunde

Seniorrådgiver (25 % stilling)

E-post: ingeborg.lunde@innlandetfylke.no

Mobil: 992 79 018
 

Ansvarsområder

 • Plan for friluftslivets ferdselsårer 
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 • Myke trafikanter