Eldrerådet

Innlandet fylkeskommunes eldreråd skal gi råd i saker som angår de eldre.

Rådet kan selv ta opp saker som angår eldre i fylket. Eldrerådets uttalelser skal følge sakene når de legges fram for politisk behandling.

Møter

Se møtekalender og saksdokumenter

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Organisering og reglement

Eldrerådet velges av fylkestinget etter forslag fra pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre. Eldreråd ble lovpålagt i 1992.

Innlandet fylkeskommunes eldreråd arbeider etter reglement for rådet. 

Reglement for eldrerådet (PDF, 172 kB)

Medlemmer i Innlandet eldreråd 2019–2023

Aage W. Jonassen - Klikk for stort bildeAage W. Jonassen

Ingvill Fjellstad Bø - Klikk for stort bildeIngvill Fjellstad Bø

Johanne Lillevik - Klikk for stort bildeJohanne Lillevik

Bjørn Barkbu - Klikk for stort bildeBjørn Barkbu

Jan Tyriberget - Klikk for stort bildeJan Tyriberget

Bjørn Anders Hoff - Klikk for stort bildeBjørn Anders Hoff

Jørund Hassel - Klikk for stort bildeJørund Hassel

Observatører valgt av fylkestinget

Inger Torun Klosbøle - Klikk for stort bildeInger Torun Klosbøle

Helge Thomassen - Klikk for stort bildeHelge Thomassen

Medlemmer i Innlandet fylkeskommunes eldreråd
Navn Organisasjon
Aage Willy Jonassen (leder) Forsvarets seniorforbund
Hans Reum (personlig vara) Livsglede for eldre Kongsvinger
Ingvill Fjellstad Bø (nestleder) Pensjonistforbundet Oppland
Solveig Rydland (personlig vara) Øystre Slidre eldreråd
Jan Tyriberget (medlem) Pensjonistforbundet Hedmark
Randi S. Sandmoe (personlig vara) Åsbygda pensjonistforening
Jørund Hassel (medlem) Jernbanepensjonistenes forening Hamar
Svein Helgesen (personlig vara) Pensjonistforbundet Oppland
Johanne Lillevik (medlem) Postpensjonistene i Hedmark
Leif Bredli (personlig vara) Postpensjonistene i Gudbrandsdalen
Ingvar Lindstad (medlem) Sel eldreråd
Iver Bjerkhagen (personlig vara) Pensjonistforbundet Oppland
Astrid Lier (medlem) Raufoss og omegn pensjonistlag
Kjell Magne Eriksen (personlig vara) Raufoss og omegn pensjonistlag
Bjørn Barkbu (medlem) Utdanningsforbundet i råd for pensjonistene
Polly Westlie (personlig vara) Gjøvik pensjonistforening
Bjørn Anders Hoff (medlem) Vestoppland Politipensjonistforening
Dag Erik Johansen (personlig vara) Landsforbundet for offentlige pensjonister

Observatører valgt av fylkestinget

  • Inger Torun Klosbøle (Ap)
    vara: Turi-Elise Kaus (Sp)
  • Helge Thomassen (PP)
    vara: Sigrunn Kristoffersen (SV)
Til toppen