Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalg for utdanning håndterer alle politiske saker innenfor opplæring, kompetanse, voksnes læring og tannhelse. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Se møtekalender og saksdokumenter 

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Endringsforslag til saker i hovedutvalg for utdanning

Laster...

Medlemmer