Hovedutvalg for samferdsel - Innlandet fylkeskommune

Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for samferdsel håndterer alle politiske saker innenfor veg kollektivtrafikk og jernbane. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Se møtekalender og saksdokumenter 
Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter datoen under "Dato fra" for å komme til saksdokumentene.

Medlemmer

Vararepresentanter

Viktigste plandokument

Handlingsprogram for fylkesveger

Til toppen