Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for samferdsel håndterer alle politiske saker innenfor veg kollektivtrafikk og jernbane. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Se møtekalender og saksdokumenter 

For å komme til saksdokumentene: klikk først på datoen i møtekalenderen. Klikk deretter på dato i vinduet som kommer opp.

Endringsforslag til saker i hovedutvalg for samferdsel

Laster...

Medlemmer