Hovedutvalg for næring

Hovedutvalg for næring håndterer alle politiske saker innenfor næring og internasjonalt arbeid. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Se møtekalender og saksdokumenter 

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Endringsforslag til saker i hovedutvalg for næring

Laster...

Medlemmer