Hovedutvalg for kultur

Hovedutvalg for kultur håndterer alle politiske saker innenfor idrett, kultur, kulturarv og fylkesbibliotek. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Se møtekalender og saksdokumenter 

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Endringsforslag til saker i hovedutvalg for kultur

Laster...

Medlemmer