Fylkesutvalget

Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget i økonomisaker (økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning) og til skattevedtak.

Fylkesutvalgets myndighet for øvrig følger av delegeringsreglement for Innlandet fylkeskommune.

Se møtekalender og saksdokumenter 

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Endringsforslag til saker i fylkesutvalget

Laster...

Nett-TV

Fylkesutvalget på nett-TV

Medlemmer i fylkesutvalget

Eierutvalget

Fylkesutvalget utgjør eierutvalget. Eierutvalget behandler saker om fylkeskommunens eierinteresser.

Se møtekalender og saksdokumenter for Eierutvalget

Les eierskapsmeldingen