Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.

Viktige datoer i 2023

 • 31. mars, kl. 12.00: frist for partiene å levere inn listeforslag
 • 1. juni: frist for fylkesvalgstyrets godkjenning av listeforslagene
 • 3. juli - 9. august: tidlig stemmegivning (dette gjelder alle velgere, men er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen)
 • 10. august: forhåndsstemming starter og varer til og med fredag 8. september
 • (10. og) 11. september: valgdag

Skolevalg
Skolevalg er en form for prøvevalg som holdes ved de videregående skolene i fylket i forbindelse med stortings-, og kommune- og fylkestingsvalg.

Dette gir elevene en opplevelse av å være en aktiv medborger i et demokrati og en praktisk innføring i demokratigrunnlaget.

Hvem kan stemme?

Hvis du har stemmerett ved stortingsvalg har du også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

I tillegg kan personer som ikke er norske statsborgere stemme dersom de

 • har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen 
 • er statsborger i et annet nordisk land og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

For å stemme må du være registrert i manntallet i en kommune på valgdagen.

Listeforslag til fylkestingsvalget

Det må være oppført minst sju kandidatnavn på listeforslagene til fylkestingsvalget. Maksimumsgrensen er 63 (57, som er det antallet som skal velges i Innlandet, med et tillegg på inntil seks navn).

Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget 2023 er 31. mars kl. 12.00.

Fristen er absolutt, og listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen denne fristen.

Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.

Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:

 • navn på parti
 • hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
 • kandidatene som stiller til valg (min. 7, maks. 63)
 • underskrifter
 • tillitsvalgte og tillitsutvalg (husk kontaktopplysninger)
 • to vedlegg (oversikt over kandidatenes fødselsdato, bostedsadresse og kontaktinformasjon i tillegg til kontaktinformasjon til de som har skrevet under)

Slik leverer dere listeforslag

Elektronisk innlevering

Listeforslag kan nå leveres elektronisk på valgdirektoratets løsning.

Lever listeforslag elektronisk

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslag ved kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalg.

Lever på papir

Veiledning for listeforslag på papir 

Ønsker dere å levere på papir, anbefaler vi at dere bruker malene fra Valgdirektoratet. Det er ikke et krav at dere bruker disse malene, men det gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag.

Som vedlegg til listeforslaget skal det følge med en oversikt over

 • kandidatenes fødselsdato, bostedsadresse og helst e-postadresse
 • underskrivernes kontaktinformasjon.

Listeforslagene på papir kan leveres i resepsjonen enten på fylkeshuset på Hamar, Parkgata 54, eller på Lillehammer, Kirkegata 76. 

Listeforslagene kan også sendes med post, men det er da viktig at de har kommet fram til fylkeskommunen innen fristen 31. mars klokka 12.

Vi anbefaler elektronisk

Det er valgfritt om dere ønsker å benytte den nye elektroniske løsningen, eller om dere vil levere listeforslaget på papir.

Vi anbefaler å bruke Valgdirektoratets elektroniske løsning og følge veiledningen ved utfylling av listeforslag.

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere og følger samme regelverk som papirløsningen.

500 underskrifter

Partier eller grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må samle inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i valgdistriktet.

Det må komme tydelig fram på underskriftslistene at det er en valgliste til fylkestingsvalget 2023, valgdistriktet, parti og minst én kandidat.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt.

For mer informasjon om utfylling av listeforslag se valgdirektoratets nettsider.

Til toppen