Postliste og innsyn

Innlandet fylkeskommune er underlagt Offentlighetsloven og praktiserer mer-offentlighet. 

Postjournal

Innsyn

Du kan be om innsyn ved å kontakte fylkeskommunens postmottak.

Saksdokumenter og protokoller

Saksdokumentene som behandles i de ulike politiske råd og utvalg legges ut under politiske saker. Her legges også protokollene fra de ulike møtene ut.

Protokoll fra administrative saker finner du her.

Nett-TV

Møtene i fylkestinget overføres direkte på nett-tv. Opptakene er også  tilgjengelig i etterkant.