Innkjøp

Innlandet fylkeskommune legger prestisje i å lage gode grunnlag for anbudskonkurranser og å gjennomføre en ryddig innkjøpsprosess.

Innkjøpsenheten skal sørge for at ressursene våre blir effektivt utnyttet og at vi følger gjeldende lover og forskrifter.

Hvordan bli leverandør?

Innlandet fylkeskommune legger alle anbudskonkurranser på over 1,3 millioner kroner på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Gå til Doffin.no

Oversikt over avtaler

I tillegg til alle avtaler som trengs for generell drift av en stor organisasjon, har fylkeskommunen behov for rammeavtaler innen tannhelse, kollektivtrafikk, bygg og anlegg og drift av veg.

Innlandet fylkeskommunes avtaler med leverandører

Oversikten viser når dagens avtaler utløper. 

Samfunnsansvar

I innkjøpene våre legger vi vekt på blant annet klima og miljø, sosial dumping, etisk handel, universell utforming og bruk av lærlinger.

Les mer i anskaffelsesloven

Evalueringsmodell

I mange av anskaffelsene våre bruker vi evalueringsmodellen GRIP. 

GRIPs verktøy for tilbudsevaluering (XLSX, 150 kB)

Anskaffelsesstrategi

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en anskaffelsesstrategi. Strategien gir føringer for hvordan fylkeskommunen skal sikre god behovsdekning, ivareta samfunnsansvaret og gjennomføre anskaffelser med høy etisk standard og god forretningsskikk.

Anskaffelsesstrategi for Innlandet fylkeskommune (PDF, 3 MB)

Fakturaadresse

Faktura til Innlandet fylkeskommune sendes i elektronisk handelsformat (EHF):

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

Andre henvendelser om faktura:

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

E-post: fakturamottak@innlandetfylke.no

Kontonummer

1506.26.13200

Kontakt innkjøp

E-post til innkjøpsenheten: anskaffelser@innlandetfylke.no

Ansatte på innkjøpsenheten