Samisk i Innlandet

Innlandet har både samisk befolkning og flere reinbeitedistrikt.

Innlandet fylkeskommune har inngått en avtale med Sametinget. Hovedformålet er å synliggjøre og styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune (PDF, 7 MB)

Høringsuttalelse til Stortinget

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble oppnevnt av Stortinget i 2018. De har vurdert konsekvensene av norske myndigheters fornorskningspolitikk overfor samer og kvener/norskfinner.

Kommisjonen har levert sin rapport til Stortinget, og denne har blitt sendt ut på høring. Fylkesutvalget vedtok 5. mars 2024 hva som er høringsuttalelsen fra Innlandet fylkeskommune på denne rapporten.

Uttalelsen består av både saksframlegget og protokollen, der endringer er registrert.

Høringsuttalelse: PS 37/2024

Sørsamisk navn

Fylkestinget har vedtatt å starte prosessen med å få et sørsamisk navn på Innlandet. 

Nyhetssak om sørsamisk navn

Undervisning på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet.

Les mer om opplæring i samisk i Innlandet

Sørsamisk bokbuss

En sørsamisk bokbuss har faste stopp på Engerdal barne- og ungdomsskole.

Nyhetssak om sørsamisk bokbuss