Samisk i Innlandet

Innlandet har både samisk befolkning og flere reinbeitedistrikt.

Innlandet fylkeskommune har inngått en avtale med Sametinget. Hovedformålet er å synliggjøre og styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune (PDF, 7 MB)

Sørsamisk navn

Fylkestinget har vedtatt å starte prosessen med å få et sørsamisk navn på Innlandet. 

Nyhetssak om sørsamisk navn

Undervisning på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet.

Les mer om opplæring i samisk i Innlandet

Sørsamisk bokbuss

En sørsamisk bokbuss har faste stopp på Engerdal barne- og ungdomsskole.

Nyhetssak om sørsamisk bokbuss