Kommuner og regioner

Innlandet har 46 kommuner fordelt på 10 regioner. Hver region har sitt interkommunale politiske råd/regionråd.

Kart over Innlandet med alle kommunene

Kart over Innlandet med kommuner - Klikk for stort bilde

Kommuner i Innlandet

Her finner du en oversikt over kommunene i Innlandet med gamle og nye kommunenummer, hvilket fylke de tilhørte tidligere, og hvilket språkvedtak kommunen har.

Kart over Innlandet med de ti regionene

De ti regionene i Innlandet vist i et kart - Klikk for stort bilde

Regioner, interkommunale politiske råd og kommuner

De interkommunale politiske rådene (IPR)/regionrådene er politiske samarbeidsorgan for flere kommuner.

Sør-Østerdal

Valdres

Partnerskapsavtaler med kommunene

Fra 2020 har Innlandet fylkeskommune partnerskapsavtaler med kommunene. Der er regionrådene utpekt som den viktigste samarbeidsarenaen for blant annet å utvikle felles regional politikk og tiltak som er viktig for en ønsket utvikling i regionene og fylket.

Partnerskapet innebærer en gjensidig forpliktende avtale, som krever at begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser. Fylkeskommunen bidrar årlig med 2,5 millioner kroner til hvert regionråd, mens kommunene i hver enkelt region til sammen går inn med 1 million kroner i året.

Partnerskapsavtale mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Se fakta om Innlandet