Vil du bidra til å gjøre nærområdet ditt tryggere?

Mange gjør i disse dager hagene klar til sommeren. Vet du om kravene som gjelder for hekker og trær ved offentlig veg?

Mange skal fremover gjøre hagen klar til sommeren. - Klikk for stort bildeMange skal fremover gjøre hagen klar til sommeren. Heidi Froknestad, Mjøsmuseet.

- Gjerder, hekker og busker kan redusere sikten langs veger. Ettersom mange gjør hagen klar til sommeren, oppfordrer vi deg samtidig til å sjekke at gjerder, hekker og busker på din eiendom er innenfor regelverket. På den måten bidrar du til å gjøre nærmiljøet ditt tryggere, sier Steinar Svensbakken, seniorrådgiver i trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune. 

Regelverket har ulike bestemmelser for hekker og busker inntil offentlige veger. 

Avstand avhenger av hastighet på vegen

Dersom avkjørselen din går rett ut i en offentlig veg, påvirker fartsgrensen på vegen hvor lang avstanden må være mellom avkjørselen og hekken/gjerdet.

- Jo høyere fartsgrensen er på vegen, jo lenger unna avkjørselen må hekken og gjerdet stå. Hvis avstanden ikke er lang nok, må du klippe hekken så den ikke er høyere enn 50 centimeter, forklarer Steinar Svensbakken.

I 30- og 40-soner skal hekken og gjerde stå tre meter unna vegen om det kjører færre enn 50 kjøretøy i døgnet på strekningen. Kjører det flere enn 50 biler på vegen, skal hekken eller gjerdet stå minst fire meter fra vegen. 

- Det betyr at du skal kunne se midten av vegen minimum 20 meter til hver side når du står tre eller fire meter inne i avkjøringen din, sier Svensbakken.

På veger med høyere fartsgrense skal hekken eller gjerde stå minst fire meter fra avkjøringen om det kjører færre enn 50 kjøretøy i døgnet på vegen. Kjører det flere enn 50 kjøretøy på vegen, er kravet minst seks meter.

Hvor langt en skal se til hver side, kommer frem av illustrasjonen under.

Illustrasjonen viser hvor langt du skal kunne se til hver side fra fire meter inn i avkjørselen ved de ulike fartsgrensene - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser hvor langt du skal kunne se til hver side fra fire meter inn i avkjørselen ved de ulike fartsgrensene Statens vegvesen

Hvilke krav gjelder ved kryssing av gang- og sykkelveg?

Det er andre krav som gjelder dersom avkjørselen din krysser en gang- og sykkelveg. 

- Ved kryssing av gang- og sykkelveg er det krav om fri sikt tre meter inn i avkjøringen. Står du tre meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side, fortsetter Svensbakken. 

Illustrasjonen viser to alternativer for hvordan en skal kunne få fri sikt tre meter til hver side for avkjørselen.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser to alternativer for hvordan en skal kunne få fri sikt tre meter til hver side for avkjørselen. Statens vegvesen

For å kunne se 30 meter til hver side, må gjerdet eller hekken din være under 50 centimeter høy eller stå utenfor sonen for fri sikt slik illustrasjonen under viser. 

Trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg

Hvis du har trær ut mot en veg, fortau eller gang- og sykkelveg, må du sørge for at grenene ikke henger for langt ned. 

- Greiner kan ikke henge lavere enn fem meter over vegbanen og ikke lavere enn tre meter over gang- og sykkelveger og fortau. Greiner som henger lavere enn dette, må du skjære ned, sier Svensbakken avslutningsvis.

Svensbakken minner også om at eiere av trær er ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.