Trafikksikkerhetspris for 2020 - Innlandet fylkeskommune

Trafikksikkerhetspris for 2020

Kjenner du til en kommune, enkeltperson, skole, lag eller forening som har lagt ned en spesiell innsats for trafikksikkerheten i Innlandet?

NMCU Oppland fikk trafikksikkerhetsprisen 2019 av Mona Stormoen. NMCU var på utdelingen representert ved Morten Tundrali og Tor Atle Hansen. - Klikk for stort bildeNMCU Oppland fikk trafikksikkerhetsprisen 2019 av Mona Stormoen. NMCU var på utdelingen representert ved Morten Tundrali og Tor Atle Hansen. Marit Nyhuus Innlandet fylkeskommune sitt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) deler hvert år ut en trafikksikkerhetspris som en påskjønnelse for frivillig, forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

FTU ønsker forslag på kandidater til å motta trafikksikkerhetsprisen for 2020 innen 15. januar 2021.

Forslag på kandidater med begrunnelse sender du på e-post til post@innlandetfylke.no

Spesiell innsats for trafikksikkerheten

FTU ønsker forslag på kandidater som har gjennomført tiltak over lenger tid eller som er planlagt og gjennomført i løpet av det siste året.

Følgende statuetter er bestemt for prisen:

  1. Innlandet fylkes trafikksikkerhetspris er en påskjønnelse til enkeltpersoner, kommuner, skoler, lag eller foreninger som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.
  2. Prisen deles ut av FTU.
  3. Prisen deles ut for forebyggende/holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
  4. Prisen deles ut for innsats over lengre tid, eller for tiltak som er gjennomført siste år.
  5. Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den skal kun gis for frivillig, ulønnet arbeid og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet.
  6. Prisen kan deles ut til aktører som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.
  7. Prisen er på 25 000 kroner og deles som regel ut hvert år.
Til toppen