Skal heise siste del av midlertidig bru på Tretten

E6 må stenges i nesten to uker fra 30. mai mens bruelementene over E6 monteres.

Arbeidet med den lengste delen av den midlertidige brua er nesten ferdig. Nå legges kjøreplater ut i kjørebanen og i feltet for fotgjengere og syklister. - Klikk for stort bildeArbeidet med den lengste delen av den midlertidige brua er nesten ferdig. Nå legges kjøreplater ut i kjørebanen og i feltet for fotgjengere og syklister. Ole Einar Fossen Bruberedskapen til Statens vegvesen er snart ferdig med den 124 meter lange brua som har blitt skjøvet ut fra vestsida av Lågen.

Den 30. mai starter arbeidet med å montere de siste 24 meterne av den midlertidige brua på østsida.

E6 blir monteringsplass

Den midlertidige brua på fylkesveg 254 består av to ulike bruer. Delen som skal gå over E6 er av en annen brutype enn den som har blitt montert over Lågen fra vestsida.

- Den østlige delen av brua må tilpasses de lengste kjøretøyene, slik at de klarer å svinge inn på fylkesvegen. Mens denne delen av brua blir heist på plass, må vi stenge E6 for å plassere krana og en del bygningsmaterialer der, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Mens E6 er stengt, går all trafikk gjennom Tretten sentrum på Kongevegen. Barneskoleelever som har denne vegen som skoleveg får skoleskyss mens E6-trafikken går gjennom sentrum.

Aldri gjort tidligere

Vegvesenets folk som monterer beredskapsbruer har vært i sving på Tretten siden 13. mars. Til nå har de jobbet med å skru sammen delene til den lengste brua og skyve den ut fra vestsida av Lågen.

Brua på Tretten er mer komplisert enn beredskapsbruene som Vegvesenet normalt monterer.

- Den blir rundt 145 meter lang, noe som er mye lenger enn de bruene vi vanligvis monterer. Vi må bruke to forskjellige brusystemer og koble dem sammen. Det har vi aldri gjort før, sier byggeleder Petter Husby i Statens vegvesen.

Ferdig i juni

Prosjektleder Rolf Klemetrud og byggeleder Anders Fosse Skjåk regner med at midlertidige brua på Tretten kan åpnes i siste halvdel av juni. - Klikk for stort bildeProsjektleder Rolf Klemetrud og byggeleder Anders Fosse Skjåk regner med at midlertidige brua på Tretten kan åpnes i siste halvdel av juni. Ole Einar Fossen - Når de siste delene er montert på plass, skal vi sette E6 i stand igjen etter arbeidet som har foregått der. Dette tar til sammen rundt to uker, slik at E6 kan åpnes igjen den 10. juni, sier Klemetrud.

Til slutt skal dekket gjøres ferdig og fylkesvegene på begge sider av brua skal settes i stand.

Lysanlegget og andre elektro-installasjoner skal monteres og testes før brua kan tas i bruk.

- Hvis alt går etter planen, kan vi åpne for trafikk i siste halvdel av juni. Den får trafikk i ett kjørefelt, regulert med trafikklys, og kan tåle vogntog inntil 60 tonn. Det blir et eget felt for fotgjengere og syklister, forteller Klemetrud.

Kan stå i inntil 10 år

Den midlertidige brua er godkjent for bruk i inntil 10 år og er bygget for å tåle flere flommer.

Fylkeskommunen er i gang med å planlegge hvor ei ny, permanent bru på fylkesveg 254 kan gå. Det er viktig å finne en hensiktsmessig plassering som kan ivareta behovene til så mange berørte som mulig.

Trafikanter, beboere i området og næringslivet kan ha ulike ønsker og behov. Myndigheter som Statsforvalteren, Norges vassdrags- og energidirektorat og Øyer kommune legger føringer for hvor brua kan plasseres. Den må også bygges slik at den passer inn i en eventuell ny trasé for E6.