Pris for beste trafikksikkerhetsinnovasjon til Innlandet

Prisen ble delt ut til Espen Strandvik Haugvik i Innlandet fylkeskommune for sin kartlegging av risikokurver. 

I løpet av de siste årene har Strandvik Haugvik undersøkt samtlige 37 000 svinger på fylkesvegene i Innlandet.

I dette arbeidet har han sett på faktorer som svingradius, helning, dosering, form, trafikkmengde og fartsgrense på vegen opp mot utforkjøringsulykker. 

Ny metode som er tatt i bruk i trafikksikkerhetsarbeid

Langs fylkesveg 213 mellom Moelv og Lillehammer er det satt opp rekkverk langs en sving for å bedre trafikksikkerheten - Klikk for stort bildeLangs fylkesveg 213 mellom Moelv og Lillehammer er det satt opp rekkverk langs en sving for å bedre trafikksikkerheten Espen Strandvik Haugvik, Innlandet fylkeskommune Samtlige svinger på fylkesveger i Innlandet er analysert og kategorisert etter ni forskjellige parametere fra de farligste svingene til mindre farlige svinger. 

Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som delte ut prisen. Forskningsleder Tor-Olav Nævestad ledet juryen som nylig kåret arbeidet til Strandvik Haugvik til den beste trafikksikkerhetsinnovasjonen.

Nævestad forteller det er flere grunn til at Strandvik Haugvik, som er en pioner innen trafikksikkerhet og innovasjon, fikk prisen.

- En viktig grunn er at dette er en ny metode som er implementert i Innlandets trafikksikkerhetsarbeid. Definisjonen på innovasjon er jo noe nytt som er tatt i bruk, forteller Nævestad.

Nævestad fremhever også at metoden er basert på forskning og videreutviklet i samarbeid med forskere. 

Metoden kan brukes i hele landet

Videre sier Nævestad juryen vektla at metoden brukes systematisk i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid, og at den adresserer hyppige forekommende ulykkestyper på fylkesvegnettet. 

- Metoden kan med fordel overføres til andre fylkeskommuner og andre vegeiere, og den har derfor potensialet til å øke trafikksikkerheten i hele landet, fortsetter forskningsleder Nævestad ved TØI. 

Han forteller at prisen, som består av et diplom, heder og ære, er en måte å løfte frem gode trafikksikkerhetsinnovasjon på slik at andre fylkeskommuner og andre viktige aktører kan få informasjon som er nyttig i sitt trafikksikkerhetsarbeid.

Verktøy viktig for å bruke penger smart

Innlandet fylkeskommune har som mange andre fylkeskommuner begrenset med penger til å gjøre tiltak på vegnettet, og må derfor jobbe smart for å få mest mulig trafikksikkerhet ut av de ressursene som er til rådighet. 

- Det er viktig med utstrakt samarbeid internt i organisasjonen, slik at vi kan utbedre svinger samtidig som vi gjør andre tiltak i området. Det å utbedre svinger er et kontinuerlig arbeid, men med et langsiktig perspektiv blir trafikksikkerheten gradvis bedre, forklarer senioringeniør Espen Strandvik Haugvik i Innlandet fylkeskommune. 

Strandvik Haugvik fikk prisen på et seminar på TØI om innovasjon i fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid i siste halvdel av juni. 

Samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune forteller analysearbeidet til Strandvik Haugvik er svært viktig når en skal prioritere tiltak på vegnettet. 

Vil gjerne dele kunnskap

Samferdselssjef Riseng er stolt over arbeidet som Espen Strandvik Haugvik og hans kollegaer innen trafikksikkerhet har gjort med kartlegging av kurver.

- Dette viser også at mindre aktører som en fylkeskommune har flinke fagfolk som bidrar til å utvikle faget. Vi ønsker mer enn gjerne å dele denne kunnskapen med andre vegeiere og andre aktører i bransjen, forteller Riseng.