Midlertidig bru på Tretten ferdig planlagt

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. 

Arbeidet med å fylle ut i Lågen for å gjennomføre grunnboringer er nettopp ferdig. - Klikk for stort bildeArbeidet med å fylle ut i Lågen for å gjennomføre grunnboringer er nettopp ferdig. Anders Fosse Skjåk Detaljplanlegging av fundamentene som skal holde den midlertidige brua trygt på plass ble ferdig i månedsskiftet november/desember.

Det som bruplanleggerne har brukt lengst tid på å planlegge, er det store fundamentet som skal bygges i elva på østsida.

Strenge sikkerhetskrav 

- Brua på 140 meter vil få fire spenn. For å holde brua oppe må vi blant annet bygge to helt nye fundament på E6-sida. Det ene skal stå ca. 20 meter ut i elva, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Planen for fundamentene til den midlertidige brua må godkjennes av Vegdirektoratet. Prosessen med å få godkjent planen er så å si ferdig. Tre av fire fundament ble godkjent av direktoratet rett før jul.

Kravene til fundamentering av midlertidige bruer er de samme som til permanente bruer.

- Den midlertidige brua skal stå i flere år og bære like store kjøretøy som ei permanent bru. Den må også kunne stå trygt når det blir flom i Lågen, forklarer Klemetrud.

Krevende planlegging

Det har vært krevende å planlegge hvordan det nye fundamentet i elva skal bygges, blant annet når det gjelder valg av byggematerialer. Opprinnelig var planen å bruke stålrør, fordi det ville vært minst belastende for elvebunnen.

- På grunn av lang leveringstid på stål av riktig kvalitet, har vi valgt å støpe et fundament av betong. Vi jobbet med å planlegge begge byggemetodene parallelt, sammen med vår prosjekteringskonsulent og en rekke andre fagfolk, sier Klemetrud.

Grunnboring først

Arbeidet med å legge ut fyllinger i elva for å kunne gjennomføre grunnboringer på østsida av Lågen ble utført den første uka i desember. Prøvene fra grunnen ga viktig informasjon om massene der anleggsarbeidet skal foregå.

- Vi skaffet oss samtidig kunnskap som vi kan bruke under planlegging av ei ny, permanent bru, sier Klemetrud.

Det er Dobloug Entreprenør AS som skal utføre arbeidet med fundamentene for fylkeskommunen.

Bygginga vil i hovedsak foregå i perioden januar til april. Brua må være helt ferdig før perioden med vårflom begynner.

Til toppen