Gjør døren høy, gjør porten vid

Diskusjonene var mange, og svarene få – akkurat slik det skal være på en medvirkningskonferanse om Innlandet.

  • Hva er veien til dette målet?
  • Hvilke utdanningstilbud er viktigst?
  • Hvilke utdanningstilbud kan reduseres?

Det var minst 30 cm høyere enn vanlig under taket på Storstua på Koppang onsdag 22. mars. 70 deltakere fra kommuner, ungdomsråd og næringsliv diskuterte disse og flere spørsmål. Her ble diskusjonene løftet fram, ikke konklusjonene.

– Vi må huske at vi velger selv om vi vil prate fram det vi er gode på, eller prate ned det vi kan bli bedre på, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Ung kvinne og tre voksne menn rundt et bord med post-it-lapper på. - Klikk for stort bildeUng stemme: Sigrun Myrvang, nestleder i Ungdommens fylkesting var opptatt av å videreutvikle levende lokalsamfunn. Fra venstre Terje Røe, Joakim Ekseth og Håkon W. Gillerhaugen. IFK/Frøydis Haug

Se mulighetene

Sigrun Myrvang fra Ungdommens fylkesting var i likhet med Hagen opptatt av at vi må se mulighetene og ikke begrensningene.

 – Vi må utfordre oppfatningen av hva det vil si å bo i distriktene og få fram de unike mulighetene og kvalitetene vi har, sier Myrvang.

Innlandsstrategien 2.0

Det var to store temaer som ble diskutert på Koppang, Innlandsstrategien 2024–2028 og skole- og tilbudsstrukturen i videregående opplæring.

Den politisk vedtatte Innlandsstrategien vi allerede har, staker ut kursen for fylket vårt. Regional plan for det inkluderende Innlandet, som nå er vedtatt, og Regional plan for klima, energi og miljø og Regional plan for samfunnstryggleik, bygger på denne. Nå starter fylkeskommunen arbeidet med Innlandsstrategien 2.0, og da tar vi hele fylket med på råd.

De vel 70 frammøtte jobbet sammen i grupper med ulike opplegg for å få fram så mange ideer som mulig.

Elefanten i rommet

Fylkesordfører Hagen pekte på elefanten i rommet allerede under innledningen til dagen, nemlig elevtallsutviklingen. Som ventet, var skolestrukturen et tema som fikk temperaturen til å stige.

For elevtallet i videregående opplæring i Innlandet er synkende. Fylkestinget vedtok derfor i oktober 2022 at det skal utarbeides en sak om framtidig skolestruktur i Innlandet som sikrer bærekraftig dimensjonering, lokalisering og finansiering basert på nåværende og framskrevne elevtall.

Formålet med medvirkningskonferansene er blant annet å få tidlig innspill på hva slags utdanninger som er viktige for arbeidskraftbehov, rekruttering og utvikling av lokalt næringsliv.

Vanskelig å prioritere

Tre smilende mennesker rundt et bord. - Klikk for stort bildeIkke glem elevene! Ordfører i Åsnes kommune, Kari Heggelund, er opptatt av at elevene har mye større sjanse for å lykkes i livet hvis de opplever mestring. Pål Finstad og Kjersti Rønning i bakgrunnen. IFK/Frøydis Haug

Ikke alle var like villige til å prioritere hvilke utdanningsløp fylkeskommunen bør satse på og hvilke som er mindre viktige.  

– Vi kan ikke bare se på samfunnets behov, men også ungdommenes behov, sier ordfører i Åsnes kommune Kari Heggelund.

 – Hvis de finner noe de mestrer, er sjansen større for at de lykkes. I Innlandet har vi problemer med at mange faller utenfor samfunnet. Den samfunnsøkonomiske kostnaden med at folk ikke lykkes i skolen er mye høyre enn fylkeskommunens budsjetter, sier Heggelund.

Tidlig involvering

Dagens medvirkningskonferanse på Koppang er den første av i alt fire rundt omkring i fylket vårt. Målet er å engasjere hele fylket så tidlig som mulig. 

Skal en dømme etter diskusjonene på Koppang, var folk svært fornøyde med å bli involvert i planprosessene.

Som en av deltakerne sa: «Selv om man ikke er enig i alt, så har man i alle fall vært med på prosessen.»

Mange post-it-lapper i ulike farger med ideer på.  - Klikk for stort bildeMange innspill: Det var ingen mangel på ideer etter de mange gruppearbeidene i løpet av dagen. IFK/Frøydis Haug
Smilende mennesker rundt et bord med mange post-it-lapper på.  - Klikk for stort bildeGod stemning: Latteren satt løst selv om diskusjonen var seriøs. I forgrunnen fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Fra venstre: Ingrid Lauvdal, Knut A.G. Hauge, Rolf Utsletten og Kristin Langtjernet. IFK/Frøydis Haug

Andre konferanser: